Onze partners

Cera

Cera gelooft in de kracht van samenwerking. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter: in initiatieven die goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. Jaarlijks heeft Cera in totaal meer dan 700 sociale, maatschappelijke en zorgprojecten onder haar vleugels. Via Good Company verbindt Cera haar meer dan 400.000 vennoten tot een sterk netwerk om zich als vrijwilliger te engageren bij organisaties die kwetsbare groepen stem, steun en power geven.
Stéphanie De Smet, Programmacoördinator Zorg in de Samenleving bij Cera: “Cera en Auxilia vonden elkaar tijdens de eerste lockdown periode voor een nieuw project: Zalmtrap. Auxilia is al vele jaren actief rond leerhulp en ze doet dat met haar pool van zo’n 1000 vrijwilligers. Cera besloot om de organisatie een extra impuls te geven. We besloten ons samen met andere partners in te zetten en om ons extra te focussen op de schoolcarrière van kinderen en jongeren in voorzieningen. Met haar actieve inbreng in dit Zalmtrap-project wil Cera Auxilia ondersteunen en versterken, om meer dan ooit drempels weg te nemen en te werken aan een samenleving waaraan iedereen volwaardig en gelijkwaardig kan deelnemen. ”

Agentschap Opgroeien

Opgroeien is een nieuw en fris Agentschap van de Vlaams gemeenschap dat de krachten bundelt van Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Onze missie is om alle kinderen en jongeren in Vlaanderen en in Brussel tussen 0 en 25 jaar op een kansrijke manier te helpen opgroeien.
Bruno Van Obbergen, algemeen directeur van het Agentschap Opgroeien: “We zetten met Opgroeien sterk in op het bouwen van bruggen tussen onderwijs en jeugdhulp. We zijn ervan overtuigd dat ook vrijwilligers hierin een zeer belangrijke rol kunnen spelen. Daarom zijn we zo blij met het initiatief van Auxilia dat intussen bijna 1000 vrijwilligers mobiliseert, om zich in te zetten voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp en daarbuiten. We hopen van harte dat dit in de toekomst nog kan uitgebouwd worden. Deze vrijwilligers maken een heel groot verschil, niet alleen door leerhulp, maar ook door nabij te zijn en vertrouwen te schenken, en zo een hechte band op te bouwen met kinderen, jongeren en hun gezinnen.”

Vlaams Welzijnsverbond

Het Vlaams Welzijnsverbond, werkgevers- en koepelorganisatie actief in de sectoren kinderopvang, jeugdhulp en gezinsondersteuning en ondersteuning van personen met een handicap, onderschrijft de nood aan bijkomende leerondersteuning voor kinderen en jongeren in voorzieningen.
Zij hebben nood aan rolmodellen die inspelen op hun behoeften. Het ontbreekt de jongeren niet aan talenten, maar wel aan de mogelijkheden om ze te ontwikkelen, samen met hen die erin geloven.
Dankzij de vrijwilligers van Auxilia is het mogelijk om jongeren individuele hulp te bieden bij schooltaken en andere leervragen. Door de jongeren uitzicht te geven op een diploma of vaardigheid, vergroten we hun kansen op een betere toekomst.

Cachet

Cachet is een netwerk voor mensen die met jeugdzorg in aanraking kwamen en zich niet herkennen in de stereotypen. Samen willen we een ander beeld creëren: één van optimisme, waarbij klacht kracht wordt, waarbij ervaringen niet weggestopt worden, maar gebruikt worden om andere kinderen en jongeren, de hulpverlening, de publieke opinie en het beleid te inspireren.
Sara Vanrompay van jongerenorganisatie Cachet: “Ook Auxilia gelooft in de kracht van deze jongeren en bewandelt de weg van het onderwijs, als beste waarborg voor de toekomst. Dit door dicht bij hun leefwereld te staan wanneer zij jongeren ondersteunen bij studietaken. Zodat ook jongeren met een ervaring in jeugdhulp een toekomsperspectief hebben waarin ze hun dromen kunnen waarmaken.”

SOM

SOM is de federatie van sociale ondernemingen. SOM verenigt, ondersteunt en vertegenwoordigt organisaties in de sectoren gezondheid, welzijn, werk en wonen. SOM vertegenwoordigt organisaties uit alle strekkingen van de maatschappij. Een intersectorale aanpak die sociaal ondernemerschap inspireert, dat kan je van ons verwachten.
Maarten Loncin, stafmedewerker: “Onze medewerkers houden de vinger aan de pols bij de cruciale dossiers en thema’s en koppelen voortdurend terug naar het werkveld. Vrijwilligers en professionals werken schouder aan schouder aan een warme samenleving. We willen de link leggen tussen vrijwilligerswerk en professionele jeugdhulp. Daarom ondersteunen wij Auxilia in dit waardevol project.”